Mūsu vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes.
0
0
Info tālrunis: 2 000 54 88

Garantijas

Katrai precei, ko būsiet nopirkuši kā patērētājs mūsu veikalā www.kvarcs.lv, ir 24 mēnešu garantija, ko dod preces ražotājs, ja tas nav noteicis citu termiņu 

Ja preču pircējs ir juridiska persona, kas nav patērētājs, garantijas laiks nopirktajām precēm var būt 12 mēneši 

Katra ražotāja noteiktais garantijas termiņš var būt atšķirīgs 

 • Pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks vai pavadzīme)
 • Korekti aizpildītu garantijas karti ar pārdevēja parakstu un skaidri saskatāmu zīmoga nospiedumu (karte var būt iekļauta preces komplektācijā, vai izsniegta atsevišķi)
 • Lietošanas pamācību/instrukciju
 • Pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi jāizlasa un jāievēro ražotāja noteiktie preču lietošanas noteikumi, kas ir aprakstīti lietošanas pamācībā
 • No preces pirkuma brīža līdz garantijas laika termiņa beigām obligāti jāsaglabā garantijas karti ( tiek ietverta preces komplektācijā vai izsniegta atsevišķi) un pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks vai pavadzīme)

Informācija par sertificētiem ražotāja servisa centriem tiek norādīta garantijas kartē vai atsevišķā pielikumā (info lapa). Šī informācija ir pieejama arī mūsu mājas lapā www.kvarcs.lv 

Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preču papildus piederumiem (aksesuāriem: piem. austiņas un mikrofoni), izejmateriāliem (piem. toneriem, tintes kārtridžiem, elektronisko ierīču akumulatoru baterijām, skuvekļu asmeņiem), kā arī citiem materiāliem, kas ir pakļauti dabiskam nodilumam 

 • Preces lietotājs nevar uzrādīt garantijas karti vai pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks vai pavadzīme)
 • Preces lietotājs ir pats mēģinājis novērst radušos bojājumu, kā rezultātā ir radušies plombu vai sērijas numuru bojājumi
 • Prece, kas ir paredzēta personiskām (sadzīves vai ģimenes) vajadzībām ir tikusi izmantota neatbilstošiem, profesionāliem vai ražošanas mērķiem
 • Preces lietotājs nav ievērojis lietošanas instrukcijā dotos norādījumus un noteikumus
 • Preces lietotājs ir izmantojis nestandarta barošanas blokus, rezerves daļas, piederumus, izejmateriālus (kārtridži, toneri un citi), kas nav preces ražotāja sertificēti konkrētās preces lietošanā
 • Ja bojājumi būs radušies barojošā sprieguma, kabeļu tīklu un telekomunikāciju neatbilstībai standartiem, ko noteicis ražotājs, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (piem.: kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi)
 • Ja bojājumi būs radušies ražojumā iekļūstot šķidrumam, kukaiņiem vai citiem svešķermeņiem
 • Ja bojājumi būs radies dabas stihiju rezultātā (piem.; plūdi, vētra, zibens, ugunsgrēks, zemestrīce)
 • Ja bojājumi būs radušies izmantojot zemas kvalitātes ūdeni, kura sastāvā ir paaugstināts rūsas, kalcija un hlora saturs
 • Ja bojājumi būs radušies neveicot preces regulāru servisa apkopi, gadījumos, kad ražotājs to ir norādījis lietošanas instrukcijā
 • Preces uzstādīšana nav veikta ievērojot visus ražotāja noteiktos norādījumus
 • Sameklēt pirkuma brīdī izsniegto garantijas karti un pirkumu apliecinošo dokumentu (čeks vai pavadzīme) un sazināties ar ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē norādīto servisa centru
 • Sazināties ar veikala www.kvarcs.lv pārdošanas speciālistu, lai saņemtu ieteikumu jautājuma atrisināšanai

Atteikuma tiesības

Lai nerastos lieki un nevajadzīgi pārpratumi lūdzam Jūs jau preces pasūtīšanas brīdī pārliecināties par izvēlētās preces atbilstību Jūsu vēlmēm (ražotājs, modelis, krāsa, izmēri un citi būtiski parametri)

Katrs pircējs var izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā no pirkuma veikšanas brīža. Šo tiesību izmantošanu regulē MK apstiprināti noteikumi

 • Pārbaudiet, bet neuzsāciet lietot nopirkto preci
 • Neatveriet videoieraksta, audioieraksta, datora vai jebkādu citu preču programmatūras iepakojumu
 • Saglabājiet un nesabojāiet preces oriģinālo iepakojumu
 • Saglabājiet un nesabojāiet preces komplektāciju

Pircējs ir atbildīgs par nopirktās preces kvalitātes un drošības saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas laikā. Preces piegādātājs ir tiesīgs atteikt preces pircējam viņa lūgumu par atteikuma tiesībām vai ieturēt kompensācijas maksu, ja prece netiek atdota tās oriģinālajā iepakojumā, iepakojums ir stipri bojāts, ir noņemta aizsargplēve,  ir radušies skrāpējumi vai citi defekti

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ir jāaizpilda paziņojums (atteikuma veidlapa) par Jūsu nepārprotamu lēmumu atteikties no preces un jānosūta tas mums (piemēram pa pastu vai e-pastu) pirms atteikuma tiesību termiņa beigām

Preci, ko esat nolēmuši atgriezt, Jums par saviem līdzekļiem ir jānogādā uz kādu no sadzīves tehnikas veikaliem Kvarcs. Pircējam rekomendējam preci nodot klātienē, lai pircēja klātbūtnē varam objektīvi novērtēt preces atbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai. Precei jābūt ar pilnu komplektāciju, pirkumu apliecinošo dokumentu (čeka vai pavadzīmes oriģināls) un garantijas karti

Pēc preču pieņemšanas, SIA Kvarcs atmaksās visus konkrētā distances līguma ietvaros saņemtos maksājumus

Jūs esat atbildīgs tikai par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota nevis tāpēc, lai konstatētu šīs preces raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

Atteikuma tiesību izmantošanas laikā pircējs drīkst lietot preci tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes veikalā (piemēram, vizuāli iepazīties ar portatīvā datora izskatu, izmēriem un parametriem, bet neveicot nekādas darbības, kas saistītas ar uz datora preinstalēto operētājsistēmu aktivizēšanu, nenoplēšot aizsargplēves un tml.). Šajā laikā pircējs iratbildīgs par darbībām, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto.

 • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā
 • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai arī nepārprotami personalizētas
 • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš
 • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā el.zobu birste, depilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna, ausīs ieliekamās audio austiņas un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe
 • prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām
 • patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm
 • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu
 • līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu

Preču saņemšanas veidi

 • Rēzekne, Dārzu iela 10, tālrunis 64624941, e-pasts rezekne@kvarcs.lv
 • Ludza, Stacijas iela 30, tālrunis 65724980, e-pasts ludza@kvarcs.lv
 • Madona, Rīgas iela 11a, tālrunis 64860378, e-pasts madona@kvarcs.lv
 • Viļāni, Brīvības iela 9, tālrunis 64662048, e-pasts vilani@kvarcs.lv
 • Varakļāni, Rīgas iela 13, tālrunis 64866333, e-pasts varaklani@kvarcs.lv

1. Preču piegāde uz kādu no sadzīves tehnikas preču veikaliem Kvarcs ir bez maksas
2. Pēc pasūtījuma noformēšanas un saskaņošanas, mēs vienosimies par iespējamo laiku preču piegādei uz Jūsu izvēlēto sadzīves tehnikas preču veikalu Kvarcs
3. Ja būsiet izvēlējušies preču saņemšanas vietu, kas nav kāds no sadzīves tehnikas veikaliem Kvarcs, par preču piegādes izmaksām, veidu un laiku vienosimies atsevišķi

 • Preču piegādes cenu veidos  preces svars, iepakojuma izmēri un izvēlētā piegādes vieta Latvijā

4. Visas pasūtītās preces, kas ir smagākas par 30kg, kurjerpasta pārstāvis piegādās tikai līdz Jūsu mājas vai biroja ārdurvīm. Kurjerpasta pārstāvis neveic šo preču ienešanu vai uznešanu, kā arī lielgabarīta preču izcelšanu vai pārvietošanu no automašīnas. Par šādu pakalpojumu un iespējamo palīdzību ir jāvienojas atsevišķi,  kad veiksiet pirkuma līguma  dokumentu noformēšanu. 
5. Kurjerpasta pārstāvis preču piegādi veiks tikai saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem. Gadījumos, kad piegādes adrese atradīsies vietā, kur saskaņā ar CSN aizliegts iebraukt vai apstāties, preču piegāde tiks veikta līdz tuvākai vietai, kur CSN neaizliedz iebraukt vai apstāties
6. Pircējam jāievēro šādi pienākumi, saņemot preci

 • Preču saņemšanas brīdī jāveic preces ārējā iepakojuma izvērtēšana kurjerpasta pārstāvja klātbūtnē
 • Parakstoties par preču saņemšanu, ar parakstu ir jāapliecina, ka ārējais iepakojums nav bojāts
 • Ja pircējs secina, ka preces ārējais iepakojums ir bojāts, pircējs pieprasa kurjerpasta pārstāvim sastādīt defektācijas aktu, kas tiek apliecināts ar parakstiem
 • Ja pircējs preču saņemšanas brīdī nebūs norādījis uz ārējā iepakojuma bojājumu un ar savu parakstu būs apliecinājis, ka ir saņēmis nebojātu preci, vēlāk iesniegtās pretenzijas par jebkādiem bojājumiem netiks uzskatītas par pietiekamu pierādījumu tam, ka prece ir piegādāta ar bojājumiem